Web Analytics

Миграционная служба: ВАСУ подтвердил законность платежей за загранпаспорт

Высший административный суд Украины подтвердил, что Государственная миграционная служба Украины имеет право взимать при оформлении загранпаспорта не только пошлину.

В суд, относительно законности дополнительных платежей при оформлении документа для выезда за границу, подал житель Запорожской области, которому местная районная Служба гражданства и регистрации физлиц отказалась выдавать загранпаспорт, поскольку он не заплатил за бланк документа и за услуги службы.

Истец настаивал, что Государственная миграционная служба имеет право брать только пошлину — 170 гривень. Основанием для этого является Декрет Кабинета Министров от 21 января 1993 года «О государственной пошлине». А дополнительные платежи не предусмотрены Правилами оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу, утверждённых постановлением Кабмина от 31 марта 1995 года.

Суд первой инстанции с украинцем не согласился, а вот Днепропетровский апелляционный административный суд истца поддержал, обязав постановлением суда от 19 февраля 2013 года местное отделение миграционной службы выдать гражданину паспорт без лишних платежей.

Из постановления суда:

«...суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що під час оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон повинна здійснюватися оплата вартості бланку паспорта.

Проте, нормативний документ МВС України, який би визначив таку вартість відсутній, а посилання відповідача на товарно-транспортні накладні, отримані від головного розпорядника коштів — МВС України є безпідставним, оскільки товарно-транспортна накладна не є документом, який визначає вартість такого бланку, а крім того, такі накладні отримуються органом МВС, що здійснює оформлення паспорту лише після його оформлення, а вимога про оплату бланку паспорта пред'являється до його виготовлення.

Також відповідачем під час розгляду справи на вимогу суду не надані докази витрат МВС на придбання бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а зазначено, що дана інформація є конфіденційною.

Таким чином, вимога відповідача про необхідність сплати вартості бланку паспорта саме в розмірі 120 грн. є необґрунтованою.

Относительно оплаты услуг службы по выдаче паспорта у суда таже были вопросы.

Из постановления суда:

«Відповідно до п.2 Порядку надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1098 від 26.10.2011р. послуги надаються за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб.

Правовий аналіз вказаної постанови КМУ №1098 від 26.10.2011р. свідчить про те, що платні послуги можуть бути надані за заявою особи, тобто за наявності у неї бажання отримати таку послугу, а не про обов'язковість замовлення такої послуги з метою, зокрема, оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В іншому випадку, якщо приймати до уваги позицію відповідача про обов'язковість таких послуг, постанова КМУ №1098 від 26.10.2011р. буде суперечити вимогам Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» статтею 7 якого прямо визначено, що правила оформлення і видачі паспортів, їх тимчасового затримання та вилучення визначаються відповідно до цього Закону Кабінетом Міністрів України і підлягають опублікуванню.

Заява про надання будь-яких платних послуг від позивача на адресу відповідача не подавалась.

Крім того, представник відповідача не зміг пояснити зміст послуги саме вартістю 87,5 грн., яка полягає в оформлені та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Однако 17 сентября 2013 года Высший административный суд Украины принял решение, которым полностью удовлетворил кассационную жалобу Управления Государственной миграционной службы в Запорожской области и отменил постановление Днепропетровского апелляционного административного суда.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины, подчёркивая, что  суд «поставил логическую точку в спорах по поводу обязательных платежей при оформлении загранпаспортов».

Соответствующее решение ВАСУ, которое могло бы пояснить, на что опирались судьи и какие аргументы были у сторон,  в Едином государственном реестре судебных решений пока отсутствует.