Web Analytics

СБУ обнаружила незаконную надбавку к должностному окладу Василия Салыгина (дополнено)

Лишние 11 тысяч гривень получал Василий Салыгин. Так считают в Службе безопасности Украины.

Как сообщается сегодня на официальном сайте СБУ, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности составило в отношении председателя Харьковского облсовета Василия Салыгина протокол «про вчинення корупційного діяння, передбаченого п. «А» ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Согласно сообщению СБУ, «підставою для складення протоколу стали матеріали перевірки, в ході якої був задокументований факт незаконного отримання Салигіним В.В. грошової надбавки до посадового окладу в сумі 10 тисяч 923 гривні протягом червня 2006 – вересня 2007 років».

Протокол о коррупции планируется передавать в суд, сообщили в пресс-центре СБУ.

Закон Украины «О борьбе с коррупцией»

Стаття 12.
Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією

Порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, а також виконання постанов про накладення адміністративних стягнень визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), за винятком положень, встановлених цим Законом.
Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, складається органами, зазначеними у пунктах "а", "а-1" і "б" статті 4 цього Закону, а у разі, коли факт вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, що не містить складу злочину, встановлено прокурорською перевіркою чи попереднім слідством, - також слідчим або прокурором. ( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 148-IV ( 148-15 ) від 12.09.2002 )
Підставою для складання протоколу є достатні дані, які свідчать про наявність в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією.
Орган дізнання в разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, зобов'язаний у триденний строк надіслати матеріали перевірки або попереднього розслідування, що стосується корупційного діяння чи іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, до органу, зазначеного у пунктах "а", "а-1" і "б" частини першої статті 4 цього Закону. ( Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 148-IV ( 148-15 ) від 12.09.2002 )
Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, разом з матеріалами перевірки у триденний строк з моменту його складення надсилається до районного (міського) суду за місцезнаходженням органу, який склав про це протокол. Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня його вчинення. Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснюється відповідними судами у п'ятнадцятиденний строк з часу їх надходження до суду. Строк розгляду адміністративних справ про корупційні діяння призупиняється судом у випадках, коли особа, на яку складено адміністративний протокол про корупційні діяння, умисно ухиляється від явки до суду чи з поважних причин не може туди з'явитися (захворювання, від'їзд у відрядження чи на лікування, перебування у відпустці тощо). ( Частина п'ята статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 148-IV ( 148-15 ) від 12.09.2002 )
Постанова суду про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, у триденний строк направляється відповідному державному чи виборному органу для вирішення питання згідно з чинним законодавством. ( Частина шоста статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 )